HÁZIREND

Az Ön és Vendégeink kellemes pihenése érdekében kérjük, hogy a „Krónikás” Park Fogadó használatba vétele előtt ismerkedjen meg Házirendünkkel.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a „Krónikás” Park Fogadó használatba vételével Ön elismeri és elfogadja annak Házirendjét, valamint kötelezettséget vállal az abban leírtak betartására és felelősséget vállal a Házirend be nem tartása miatt okozott kárért. 
A Házirend a „Krónikás” Park Fogadóban tartózkodó valamennyi Vendégre vonatkozik.

Felelősségvállalás

A „Krónikás” Park Fogadó berendezéseinek és helyiségeinek nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a Vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.

A Vendégek vagyontárgyaiért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!
A „Krónikás” Park Fogadó területére, – beleértve annak udvarát is – behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A Vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire. Ez a felelősség a Szolgáltatót nem terheli. A Vendégházhoz tartozó eszközöket annak területéről még ideiglenesen sem lehet elvinni, előzetes egyeztetés nélkül.

Általános szabályok

A „Krónikás” Park Fogadóban és annak területén este 22 óra és reggel 8 óra között hangoskodni, erős zajjal járó tevékenységet folytatni szigorúan tilos.

A Fogadó egész területén, 18 éven aluli személyek szeszesitalt nem fogyaszthatnak, és nem dohányozhatnak.

Szállás

Az érkezés napján a szállást Vendégeink 14:00 és 20:00 óra között foglalják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10:00 óráig hagyják el. Továbbá megkérnénk Vendégeinket, hogy a Fogadóban látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be előzetes egyeztetés nélkül.
A Fogadóba háziállat (kutya, macska) kizárólag térítés ellenében vihető be.


Dohányzás

A „Krónikás” Park Fogadó épületeiben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos! Szíveskedjenek a dohányzást a kijelölt dohányzási helyekre korlátozni, továbbá hamutartót használni!

Tűzrakás, bográcsozás

Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítva.) Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük, győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották! A Vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

A finn szauna és a székelydézsa felfűtését kizárólag a Szolgáltató végezheti, előre egyeztetett időpontban.

Parkolás

Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le, hogy a többi vendéget ne korlátozzák a szabad mozgásban / parkolásban!
Használat után pedig a Fogadó nagy kapuját tartsák mindig zárva.

Berendezési tárgyak használata

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, kérjük, ne vegyék el a helyükről. A benti berendezési és használati tárgyakat (ágy, ágynemű, matrac, TV, stb.) kérjük, ne vigyék ki az udvarra. Amennyiben a tartózkodás alatt a bútorokat és berendezési tárgyakat áthelyezik, úgy távozáskor ezt kérnénk visszarendezni.

Takarítás

Érkezéskor a Fogadó tiszta, kitakarított állapotban fogadja a Vendégeket. Távozáskor a Vendégeknek nem kell kitakarítaniuk, arról a „Krónikás” Park Fogadógondoskodik. Ugyanakkor kérjük, hogy a Fogadóban történő tartózkodás ideje alatt is ügyeljenek a rendre és tisztaságra.

A szemét elhelyezése a kihelyezett szemetesekben lehetséges.

Fűtés

A „Krónikás” Park Fogadó központi fűtéssel rendelkezik. A helyiségek hőmérsékletének beállításában kérje a Szolgáltató segítségét. A Fogadóban található kandalló használata a Vendégek számára tilos, ezt a Szolgáltató kezeli.

Étkezés

A „Krónikás” Park Fogadó étkező helyiséggel rendelkezik, kérjük étkezésre ezt a helyiséget használni.

Udvar

A Fogadó parkosított udvarát a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére, legyen az virág, bokor vagy fa.
Kérjük a jurta szállások rendeltetésszerű használatát.

Medence használati rend:

A medence 09:00 – 20:00 között használható.
A medence használata előtt a zuhanyzás kötelező.
A medence mélysége 140 cm.
A medencébe ugrani szigorúan TILOS és veszélyes!
A medencét 12 év alatti gyerek csak szülői vagy tanári felügyelettel használhatja.
A medencét alkohol, drog vagy egyéb kábító hatású szer hatása alatt használni szigorúan TILOS!
A medencében étkezni, ill. italt fogyasztani TILOS!
A medence környezete vizes, csúszós mely fokozott figyelmet igényel.
A medencéhez nem tartozik úszómesteri felügyelet, így azt mindenki kizárólag saját felelősségre használhatja.
A medence csak úgy használható, mely nem sérti a többi Vendég pihenéshez való alapvető jogát.
A medence világításának, ill. egyéb gépezetének kezelésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.
A Fogadó üzemeltetője fentiek figyelmen kívül hagyása esetén jogosult a medence használati jogát saját belátása szerint korlátozni vagy tiltani, különös tekintettel a saját vagy más Vendég testi épségének fenyegetettségére való tekintettel.

A Fogadóból való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás, folyamatos szemételhagyás. Aki a felszólítás után is folytatja a kárt okozó tevékenységet, az okozott kár felmérését és kifizetését követően azonnali távozásra köteles!

Mint minden háztartásban, a „Krónikás” Park Fogadóban is előfordulhat, hogy valami a Vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni.

Köszönjük az együttműködését.

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kíván:

a „Krónikás” Park Fogadó csapata!