Házirend

Tájékoztató

Az Ön és Vendégeink kellemes pihenése érdekében kérjük, hogy a „Krónikás” Park Fogadó használatba vétele előtt ismerkedjen meg Házirendünkkel.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a „Krónikás” Park Fogadó használatba vételével Ön elismeri és elfogadja annak Házirendjét, valamint kötelezettséget vállal az abban leírtak betartására és felelősséget vállal a Házirend be nem tartása miatt okozott kárért. 
A Házirend a „Krónikás” Park Fogadóban tartózkodó valamennyi Vendégre vonatkozik.

Felelősségvállalás

A „Krónikás” Park Fogadó berendezéseinek és helyiségeinek nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a Vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.

A Vendégek vagyontárgyaiért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A „Krónikás” Park Fogadó területére, - beleértve annak udvarát is - behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A Vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire. Ez a felelősség a Szolgáltatót nem terheli. A Vendégházhoz tartozó eszközöket annak területéről még ideiglenesen sem lehet elvinni, előzetes egyeztetés nélkül.

Általános szabályok

A „Krónikás” Park Fogadóban és annak területén este 22 óra és reggel 8 óra között hangoskodni, erős zajjal járó tevékenységet folytatni szigorúan tilos.

A Fogadó egész területén, 18 éven aluli személyek szeszesitalt nem fogyaszthatnak, és nem dohányozhatnak.

Szállás

Az érkezés napján a szállást Vendégeink 14:00 és 20:00 óra között foglalják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10:00 óráig hagyják el. Továbbá megkérnénk Vendégeinket, hogy a Fogadóban látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be előzetes egyeztetés nélkül.
A Fogadóba háziállat (kutya, macska) kizárólag térítés ellenében vihető be.

Megfelelés a törvényi előírásnak

Törvényben előírt rendelkezés (turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása) szerint kötelesek vagyunk vendégeink személyazonosító okmányait (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) beolvasni és a törvény által kijelölt tárhelyen rögzíteni, így kérjük, hogy indulás előtt ellenőrizzék az okmányok érvényességét! Az okmányokat érkezéskor szükséges bemutatni, amit egy okmányolvasó segítségével rögzítünk. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltatást kötelesek vagyunk megtagadni.


Dohányzás

A „Krónikás” Park Fogadó épületeiben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos! Szíveskedjenek a dohányzást a kijelölt dohányzási helyekre korlátozni, továbbá hamutartót használni!

Tűzrakás, bográcsozás

Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítva.) Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük, győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották! A Vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

A finn szauna és a székelydézsa felfűtését kizárólag a Szolgáltató végezheti, előre egyeztetett időpontban.

Parkolás

Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le, hogy a többi vendéget ne korlátozzák a szabad mozgásban / parkolásban!
Használat után pedig a Fogadó nagy kapuját tartsák mindig zárva.

Berendezési tárgyak használata

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, kérjük, ne vegyék el a helyükről. A benti berendezési és használati tárgyakat (ágy, ágynemű, matrac, TV, stb.) kérjük, ne vigyék ki az udvarra. Amennyiben a tartózkodás alatt a bútorokat és berendezési tárgyakat áthelyezik, úgy távozáskor ezt kérnénk visszarendezni.

Takarítás

Érkezéskor a Fogadó tiszta, kitakarított állapotban fogadja a Vendégeket. Távozáskor a Vendégeknek nem kell kitakarítaniuk, arról a „Krónikás” Park Fogadógondoskodik. Ugyanakkor kérjük, hogy a Fogadóban történő tartózkodás ideje alatt is ügyeljenek a rendre és tisztaságra.

A szemét elhelyezése a kihelyezett szemetesekben lehetséges.

Fűtés

A „Krónikás” Park Fogadó központi fűtéssel rendelkezik. A helyiségek hőmérsékletének beállításában kérje a Szolgáltató segítségét. A Fogadóban található kandalló használata a Vendégek számára tilos, ezt a Szolgáltató kezeli.

Étkezés

A „Krónikás” Park Fogadó étkező helyiséggel rendelkezik, kérjük étkezésre ezt a helyiséget használni.

Udvar

A Fogadó parkosított udvarát a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére, legyen az virág, bokor vagy fa.
Kérjük a jurta szállások rendeltetésszerű használatát.

Medence használati rend:

A medence 09:00 - 20:00 között használható.
A medence használata előtt a zuhanyzás kötelező.
A medence mélysége 140 cm.
A medencébe ugrani szigorúan TILOS és veszélyes!
A medencét 12 év alatti gyerek csak szülői vagy tanári felügyelettel használhatja.
A medencét alkohol, drog vagy egyéb kábító hatású szer hatása alatt használni szigorúan TILOS!
A medencében étkezni, ill. italt fogyasztani TILOS!
A medence környezete vizes, csúszós mely fokozott figyelmet igényel.
A medencéhez nem tartozik úszómesteri felügyelet, így azt mindenki kizárólag saját felelősségre használhatja.
A medence csak úgy használható, mely nem sérti a többi Vendég pihenéshez való alapvető jogát.
A medence világításának, ill. egyéb gépezetének kezelésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.
A Fogadó üzemeltetője fentiek figyelmen kívül hagyása esetén jogosult a medence használati jogát saját belátása szerint korlátozni vagy tiltani, különös tekintettel a saját vagy más Vendég testi épségének fenyegetettségére való tekintettel.

A Fogadóból való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás, folyamatos szemételhagyás. Aki a felszólítás után is folytatja a kárt okozó tevékenységet, az okozott kár felmérését és kifizetését követően azonnali távozásra köteles!

Mint minden háztartásban, a „Krónikás” Park Fogadóban is előfordulhat, hogy valami a Vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni.

Köszönjük az együttműködését.

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kíván:

a „Krónikás” Park Fogadó csapata!

Krónikás Park Fogadó logó
Szállásfoglalás

Lépés 1 of 6

Név
chevron-down